INSTRATEGY

Pracovníci skupiny INstrategy již více než deset let pomáhají subjektům veřejné správy při přípravě a úspěšné realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Projekty připravené odborníky INstrategy patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené. Celkový objem rozpočtů zpracovaných projektů k dnešnímu dni překročil 2 miliardy kč.

Kromě komplexního dotačního poradenství a managementu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, zajišťuje INstrategy přípravu studií a analýz, podporu implementačních struktur a školení v oblasti strukturálních fondů EU. Dále nabízí odbornou pomoc při strategickém plánování a finančním inženýrství, při formulování a řízení rozvojových programů a kapitálových investic.

MEZI NAŠE KLIENTY PATŘÍ