Popis služby

Návrh strategie rozvoje území

Organizace INstrategy nabízí vytvoření rozvojové strategie vypracované přímo na míru pro Vaší obec, městskou část či mikroregion. Strategie rozvoje území je dokument, který na základě analýzy popisuje současný stav a snaží se zachytit budoucí vývoj tohoto území. Tento strategický dokument také obsahuje analýzu silných a slabých stránek území a dále příležitosti a potenciální hrozby v jeho rozvoji (SWOT analýza).

Strategie rozvoje území je tedy základní dokument vytyčující vizi rozvoje oblasti.

Strategický rozvoj a plánování (veřejných služeb a veřejné infrastruktury)

Plánováni a vypracování strategie je základním faktorem úspěšnosti fungování jakéhokoliv subjektu. Organizace INstrategy je připravena nabídnout odbornou pomoc v této oblasti, a to s individiálním přístupem. Nabízíme také moderní metody analýzy účinnosti jednotlivých strategií, jako je například metoda Balanced Scorecard.

Metoda The Balanced Scorecard

Metoda The Balanced Scorecard (dále také BSC) zvaná též někdy jako metoda vyvážených ukazatelů je vhodným nástrojem pro měření účinnosti uplatňovaných strategií ale lze jí také využít pro řízení a měření transformačních procesů. Po rozšíření v podnikatelském světě se začala stále více uplatňovat ve veřejné správě, kde jsou její možnosti ještě výraznější pro vyšší míru komplexnosti výkonnostních ukazatelů zde uplatňovaných.

Při zavádění systému strategického nebo transformačního řízení podle metody BSC dochází k pokroku ve čtyřech hlavních bodech:

Strategie transformace je jasnější a čitelnější pro všechny zúčastněné zájmové skupiny.
Metoda přispívá ke komunikaci mezi zájmovými skupinami a hledání vyváženosti: neříkáme jen, co chceme pro klienty realizovat, ale také za jakých finančních podmínek, pomocí jakých procesů a také, co se pro to musíme naučit.
Plánování, měření a hodnocení postupu strategických iniciativ až na úroveň jednotlivých zařízení přispívá k realizaci strategie.
Metoda vede k posilování zpětné vazby a učení se z minulých chyb. Každá další strategie je tedy přesnější a účinnější.

Reference

Plánování Sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Žadatel: Karlovarský kraj

Popis projektu: Cílem projektu bylo ověřit možnost aplikace metody BSC při transformaci sítě sociálních služeb pro mentálně postižené vKVK. Jinými slovy projekt měl prokázat, zda metoda BSC je uplatnitelná pro podporu řízení procesu transformace sítě definovaných sociálních služeb na daném území. Jako klíčový faktor pro možnost aplikovat metodu BSC se ukázala existence analýzy sociální sítě a základní vize transformace.